การส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
          วันที่ 26 กันยายน 2565 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรแม่ข่าย หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ ขุนไผ่ภูมิเขตร ได้ส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2/2565 ในสถานประกอบการได้แก่ บริษัท เรียว อินเตอร์เทค ประตูน้ำพระอินทร์ ร้านช่างเอ วังน้อย จังหวัดอยุธยาและร้านช่างตั้ม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ ภูมิเขตร)© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร