ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันปิยมหาราช
          วันที่ 23 ตุลาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันปิยมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 ณ หอประชุมอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร