ลงพื้นที่ขอข้อมูล ในการจัดทำโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การทำยาดมสมุนไพรและลูกประคบจากเปลือกส้มโอ
          วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ครูอาจารย์ สาขางานการบัญชี นำนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 ลงพื้นที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลไผรอบเหนือ เพื่อขอข้อมูลในการจัดทำโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์การทำยาดมสมุนไพรและลูกประคบ โดยมี นายสมทบ สอนราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลไผ่รอบเหนือ ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำยาดมสมุนไพร และการทำลูกประคบ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลไผ่รอบเหนือ ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร