เยี่ยมชมวิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาสากเหล็ก
          วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เข้าเยี่ยมชมหน่วยจัดการศึกษาสากเหล็ก ห้องเรียนโรงเรียนบ้านเขาชะโงก อำเภอชนแดนเพชรบูรณ์ และหน่วยจัดทับคล้อ ขุนไผ่ภูมิเขตร เพื่อให้ขวัญ และกำลังใจในการเรียนการสอนของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาสากเหล็ก และหน่วยจัดทับคล้อ ขุนไผ่ภูมิเขตร

© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร