จัดอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากส้มโอท่าข่อย
          วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร จัดอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากส้มท่าข่อย เพื่อช่วยในการยกระดับผลิตภัณฑ์จากส้มโอท่าข่อยให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น ณ หน่วยจัดทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร