การรณรงค์การใส่หมวกนิรภัย
          วันที่ 29 ธันวาคม 2565 งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนพิจิตร (แม่ข่าย) จัดทำกิจกรรมรณรงค์การสวมใส่หมวกนิรภัย100% ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อน ภายในและภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อสร้างจิตสำนึก และตระหนักถึงความสำคัญของการสวมใส่หมวกกันน๊อค และคาดเข็มขัดนิรภัย© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร