ออกหน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566
          วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง 3 มกราคม 2566 คณะครูอาจารย์และนักศึกษาสาขางานยานยนต์ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร แม่ข่าย และหน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) หน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง ออกหน่วยบริการตรวจซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์และจักรยานยนต์ให้กับประชาชนเดินทางกลับบ้านปีใหม่ 2566 ณ สี่แยกโพธิ์ไทยงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ถนนสาย 117 นครสวรรค์-พิษณุโลก และสี่แยกเขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ถนนสาย 11 อินทร์บุรี สิงห์บุรี- วังทอง พิษณุโลก© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร