พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรวิทยาลัยชุมชนยโสธร
          วันที่ 1 มิถุนายน 2566 นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรมพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2565 ของวิทยาลัยชุมชนยโสธร โดย นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากวิทยาลัยชุมชนยโสธร จำนวนทั้งสิ้น 581 คน

© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร