ฝึกอบรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
          วันที่ 3 มิถุนายน 2566 งานบริการวิชาการ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) จัดฝึกอบรมการใช้อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น ให้กับนักศึกษาและประชาชนที่สนใจ ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ห้องเรียนโรงเรียนบ้านเขาชะโงก อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร