สรุปผลการดำเนินงาน โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง
          วันที่ 7 มีนาคม 2567 นางสาวปฐมพร อุไรพันธ์ และคณะทำงานโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง ลงพื้นที่สรุปผลการดำเนินงาน และประชุมวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2567 ร่วมกับกล่มเป้าหมายในชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านเขาโล้น ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร