ตรวจสุภาพประจำปี บุคลากรวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
          วันที่ 12 มีนาคม 2567 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ร่วมกับโรงพยาบาลบางมูลนาก จัดตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับข้าราชการพนักงานราชการ และบุคลากรที่สนใจ ณ ห้องประชุมเทพหงษ์ทอง วิทยาลัยชุมชนพิจิตร© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร