ส่งมอบกายอุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยและคนพิการ
          วันที่ 14 มีนาคม 2567 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรหน่วยซ่อมบำรุง กายอุปกรณ์ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยและคนพิการ ได้ส่งมอบรถเข็นนั่งโยงจำนวน 3 คัน และรถเข็นผู้ป่วยวีลแชร์จำนวน 4 คัน มอบให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทะนง และองค์การบริหารส่วนตำบลทะนง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการด้านกายอุปกรณ์ และผู้ป่วยในโรงพยาบาล© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร