ส่งมอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สู่ชุมชน
          วันที่ 29 มีนาคม 2567 สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส.2 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ทำการส่งมอบ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ สู่ชุมชน “ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ V.2” ให้กับ คุณเสาวลักษณ์ สืบสมาน ตัวแทนวิสาหกิจแปลงสมุนไพร หมู่ 9 ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร