โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2024 Rakkaew EmpowerU Camp ภาคเหนือ
          วันที่ 29 - 31 มีนาคม 2567 อาจารย์อรดี ตรีวิสูตร ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร นำนักศึกษาเข้าร่วม กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2024 Rakkaew EmpowerU Camp ภาคเหนือ (โครงการรากแก้ว) เพื่อร่วมแสดงผลงาน นวัตกรรม เพื่อสังคม หรือ โครงการธุรกิจเพื่อสังคม วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดียิ่งขึ้น ภายใต้แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้นำเสนอโครงการ สีสันภายในใจจากผู้สูงวัย สู่การสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ในการนี้มีนิสิตนักศึกษาระดับประเทศเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ ห้องพิมนารา โรงแรมรอยัล เพนนินซูลา จังหวัดเชียงใหม่

© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร