การใช้เทคโนโลยีผลิตสื่อการสอนและการทำนิทานภาพพื้นบ้าน
          วันที่ 4 เมษายน 2567 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย จัดกิจกรรมอบรมครูปฐมวัย การใช้เทคโนโลยีผลิตสื่อการสอนและการทำนิทานภาพพื้นบ้าน โดย อาจารย์กรันพัจน์ พรมสุวรรณ์ เป็นวิทยากร มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเงิน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร