อบรมอาชีพการทำยาดมสมุนไพร
          วันที่ 9-10 เมษายน 2567 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ อบรมอาชีพการทำยาดมสมุนไพร Herbal lnhaler ตามความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุตำบลท่านั่ง เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร