ประกาศวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เรื่อง การขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564

            ดาวโหลดไฟล์ที่นี่


© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร