ประกาศวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เรื่องการจำหน่ายพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            ดาวโหลดไฟล์ที่นี่


© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร